Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami „Za Szybą

kontakt

ul. Ugory 27B/46

85-132 Bydgoszcz

NIP: 953-261-58-99

Krajowy Rejestr Sądowy 0000358697

REGON 340790881

KONTO: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz

74 1160 2202 0000 0001 7351 5012

Telefon:

Agnieszka Wypych - 693 728 392

email: biuro@stowarzyszeniezaszyba.bydgoszcz.pl